Velkommen til eventyrlige

Thomas Tivoli


o

Thomas Tivoli slutter.
o

Det er med tungt hjerte at vi må fortelle at vi skal avvikle Thomas Tivoli.
Vi har åpent for aller siste gang, 9.-12. mars, i vår hjemby Elverum. Dette er en avgjørelse som har vokst fram over tid.
Vi er på ingen måte tvunget til å gi oss nå, snarere tvert imot så ble 2022 et knallår for Thomas Tivoli.
Vi satte ny besøksrekord, samtidig som hele personalet var med på å dra lasset og ga alt servicemessig.
Men alt til sin tid, vi velger å gi oss på topp, med en sunn bedrift og god helse.Vi ønsker å takke så mange; gamle ansatte og personalet i dag,
kontaktpersoner, samarbeidspartnere, publikum, venner, bekjente og alle som på sine unike vis har en plass i våre hjerter og minner ❤️
o
Hilsen Arne-Stefi-Grete.